Få hjælp til alt fra tvangsfjernelse til samværsresolution af en forældreretsadvokat

En del af Advokatfirmaet Strauss & Garlik specialiserer sig i forældremyndighed, bopæl og samvær. Denne afdeling, også kaldet Advokatfirmaet Strauss & Garlik, består af Danmarks stærkeste team af advokater, der fører sager vedrørende samvær og forældremyndighed. En forældreretsadvokat kan være dit stærkeste redskab og den bedste hjælp mod dit barns tryghed og trivsel, og netop derfor står en lang række erfarne advokater klar på www.foraeldremyndighed.dk.

Få hjælp til en bedre fremtid med en forældreretsadvokat

En forældreretsadvokat hjælper dig på vej i sager, omhandlende for eksempel forældremyndighed. Alle forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed, men kan komme ud for, at der søges om ophævelse af fælles forældremyndighed, hvis uenigheder opstår forældrene imellem. Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan du få hjælp fra en forældreretsadvokat til at søge om fuld forældremyndighed, eller hjælp, hvis din forhenværende partner opretter et sådant søgsmål mod dig. Med en forældreretsadvokat i ryggen kan du føle dig sikker på, at dine ønsker bliver varetaget og at du får den bedste hjælp. De mange erfarne advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik har nemlig stor ekspertise med netop disse konfliktområder, og kan derfor guide dig bedst muligt gennem en situation, der er både kompliceret og følelsesmæssig. Er samarbejdet mellem dig og den pågældende modpart nået til et punkt, hvor du har brug for hjælp, er en forældreretsadvokat let af finde på www.foraeldremyndighed.dk.

Samværsresolution fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Sager om samvær starter altid i Familieretshuset. Alt efter hvor kompleks den pågældende sag er, håbes det naturligvis, at forældrene frivilligt kan opnå enighed mellem sig. Kan en samværsresolution ikke findes på denne måde træder advokater og sagsarbejdere ind, for at hjælpe med at løse konflikten. Stillingtagen til 7/7-ordning, 8/6-ordning eller stillingtagen til feriesamvær er eksempler på afgørelser, der træffes af Familieretshuset, hvis de vurderes som indgribende for barnet. Alle elementer skal stemme overens før en samværsresolution kan afsluttes, hvilket typisk tager 3 til 8 måneder. I løbet af denne periode vil begge forældre samt børn over 7 år blive afhørt vedrørende sagen. Med en advokat, der specialiserer sig i samværssager på sidelinjen, kan I nå den bedste samværsresolution så smidigt og trygt som muligt. Advokatfirmaet Strauss & Garlik står derfor klar med en række advokater, der ikke bare har masser af erfaring, men ligeledes masser af faglige kundskaber indenfor den specifikke jura, der gælder sager om samvær. Det er kan derfor betale sig at kontakte en advokat, sådan at I kan komme helskindet gennem jeres forestående sagsforløb.Det er altid muligt at ringe til Advokatfirmaet Strauss & Garlik for en indledende snak samt vurdering af din individuelle sag — og det koster selvfølgelig ikke noget.